Adresa

KOREŠPONDENČNÁ ADRESA, FAKTURAČNÉ ÚDAJE

BMN Nitra s.r.o.
Konopniská 604/47
951 35 Veľké Zálužie

IČO: 46 704 825
DIČ: 202 355 8702
IČ DPH: SK202 355 8702

STOLÁRSTVO – BÉDI Peter Bédi
Konopniská 593/23
951 35 Veľké Zálužie

IČO: 44 357 231